Chạy web python sử dụng framework flask với apache

Khi chạy để test hoặc dev ta có thể chạy file python từ command. Web sẽ dc chạy lên localhost như bình thương. Nhưng khi chạy lên server thật nên dùng apache để có thể có nhiều config hơn
Chạy web python với apache2 và wgsi

 1. Cài apache2 trên server
 2. Cài thêm gói hỗ trợ apache2-dev
 3. Cài thêm gói hỗ trợ python (ví dụ ở đây dùng python3)
 4. Cài mod_wgsi
 5. Tạo file config cho web. Ví dụ /etc/apache2/sites-available/flask.conf với nội dung như sau

  2 dòng đầu tiên là kết quả của lệnh.
  ServerName và serveralias là tên miền của web (tùy ý)
  Thư mục chứa code web python là /var/www/flask_project
 6. Tạo file wsgi.py bên trong thư mục /var/www/flask_project

  Trong thư mục /var/www/flask_project có file __init__.py là file route đầu tiên của web python
 7.  Map domain flask.tk với ip của server (hoặc sửa file host để test)

Hướng dẫn chạy nhiều web trên 1 server

Bây giờ bạn có thể access vào domain flask.tk để chạy web python
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *