Không khởi động được mysql sau khi insert dữ liệu

Sau khi tạo database mysql và insert data vào thì không thể khởi động dc.

Check log file ở /var/log/myslq/error.log thì lỗi là  cannot-allocate-memory-for-the-buffer-pool
Đây là lỗi khi hết RAM thì hệ thống linux sẽ stop service MySQL. Có 2 cách để sửa lỗi này

  1.  Tăng spec của server tăng RAM (tốn tiền)
  2. Sử dùng 1 phần bộ nhớ của ổ cứng làm RAM (Swap)

Cách 2 tham khảo: https://hocvps.com/swap/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *