Các khái niệm cơ bản trong unity 3d

1. Khái niệm trong xử lý va chạm giữa các object
 • Box Collider: Là 1 hình lập phương bao quan object. Khi object di chuyển va chạm sẽ được tính dựa trên hình lập phường này
 • Mesh Collider: Là viền bao quanh object được tính lại sau mỗi 1 lần màn hình game update. Mesh Collider sẽ cho khả năng xác định va chạm chính xác hơn nhưng sẽ mất thời gian tính toán cao hơn.
 • Rigid Body: Là componet cho phép object sẽ bị ảnh hưởng bởi các object hay yếu tố xung quanh khác giống với thực tế hơn. Ví dụ khi va vào 1 vật cản object sẽ bị đẩy lùi lại 1 chút về phía sau. 2 object muốn có thể xảy ra va chạm bắt buộc 1 trong 2 object phải có property này
 • Scripting: Trong script của mỗi object sẽ có thể define các hàm để xử lý va chạm như sau
  • OnCollisionEnter sẽ được gọi khi object collider bắt đầu va chạm với 1 object khác có collider hoặc rigid body
  • OnCollisionStay Trong khi 2 object vẫn còn đang va chạm thì mỗi frame của game sẽ gọi hàm này 1 lần
  • OnCollisionExit Khi kết thuc va chạm. 

※Nếu 1 trong 2 object được gán IsTrigger thì sẽ dùng các hàm OnTriggerEnter, OnTriggerStay và OnTriggerExit thay vì các hàm trên

IsTrigger có ý nghĩa là 2 object khi va chạm có thể đi xuyên qua nhau hay không

2. Trong ARCore
 • Pose: là 1 class định nghĩa vị trí và hướng của 1 điểm trong không gian 3d
 • Trackable: Là các điểm mà ARCore phát hiện ra có thể dùng làm mốc để đánh dấu trong không gian thật.
 • Anchor: Là những mốc được set để xác định vị trí của 1 object ảo trong thế giới thật. Ví dụ khi set anchor là cái bàn thì object sẽ được xác định vị trí tương đối so với cái bàn. Khi bạn xoay camera hoặc di chuyển camera thì ARCore vẫn sẽ hiển thị đối tượng ảo có vị trí đúng so với cái bàn
 • DetectedPlane: Là những vùng mặt phẳng mà ARCore tìm ra(kết thừa trackable nên có thể dùng làm anchor). DetectedPlane có 2 kiểu là horizontal plane và vertical plane ví dụ như bức tường hay mặt đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *