Unity game android với signed key cho chplay

1. Điều kiện để đưa app lên chplay
  • Có thể build ra file apk hoặc Build App Bundle (google khuyến khích build app bundle vì có dung lượng nhẹ hơn)
  • File build phải có signed key
  • File build phải hỗ trợ 64 bit
2. Build app android có signed key với unity

Step 1: Trên unity trọn build Settings => Player Setting

Step 2: Trong Player Settings chọn Publishing Settings. Check vào Create a new keystore => nhập password => chọn browse Keystore => chọn folder lưu key (key này rất quan trọng mọi người đừng làm mất nhé)

Step 3: Trong phần Alias dưới mục Key chọn create new key => điền các thông tin => create key

Step 4: Mở lại Alias và chọn key vừa tạo

Như vậy là bạn có thể build app có signed key để đưa lên chplay. Tuy nhiên sau khi build và up lên chplay thì mình gặp 1 lỗi là This release is not compliant with the Google Play 64-bit requirement

3. Sửa lỗi 64-bit requirement

Đầu tiền các bạn cần download NDK phù hợp với unity tại link sau(NDK down bằng Android Studio sẽ không tương thích)

https://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r16b-windows-x86_64.zip

Trong Player Setting các bạn chọn Other Settings => Tìm đến mục Configuration => Trong mục Scripting Backend đổi từ Mono sang IL2CPP => bên dưới target Architectures chọn ARMv7 và ARM64

Bonus:

Khi up app lên chplay thì cần chuyển bị thêm icon có kích cỡ 512 x 512 và ảnh ảnh promo được hiển thị trên đỉnh của trang ứng dụng trên Google play có kích cỡ 1024 x 500

Hướng dẫn đưa app lên google chplay các bạn có thể tham khảo ở đây

https://vntalking.com/submit-ung-dung-len-google-play-store.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *