Chạy script python với crontab trên ubuntu

1. Crontab trên linux
  • Nếu linux chưa cài đặt crontab thì các bạn cài bằng lệnh sau
  • Để chạy lệnh bất kỳ theo schedule các bạn cần sửa file crontab

Nội dung file crontab

Giải thích về cách set thời gian

  • Mỗi lần sửa file crontab cần phải restart lại service cron
2. Chạy script python trong crontab

Nếu muốn chạy script python trong crontab thì cần dùng lệnh để di chuyển đến thư mục hiện thời của file python muốn chạy cho dù có dùng đường dẫn tuyệt đối

Ví dụ nếu ghi nội dung dưới đây vào file crontab thì script python sẽ không chạy

Mà cần ghi như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *