Tìm hiểu attached property trong WPF

1. attached properties là gì

Khi tạo giao diện với xaml trong wpf sẽ có các property riêng của từng thẻ UI. Ví dụ property AutoGenerateColumns của thẻ Datagrid hay property MinWidth MinHeight mà hầu như thẻ UI nào cũng có.

Attached Property là property do chính bạn định nghĩa và tạo ra. Nó có thể gán cho bất kỳ thẻ UI nào. Để hiểu rõ hơn xem ví dụ sau đây

2. Tạo attached property lấy tỷ lệ width / height của UI

Ở đây mình muốn tạo 1 property gọi là RatioWH để lấy dc tỷ lệ của width / height của 1 thẻ UI bất kỳ

B1: Tạo class AttachDemo

B2: Gán property mới này cho thẻ bất kỳ. Ví dụ 1 thẻ Grid

B3: Trên ViewModel khi get giá trị của RatioWH ta sẽ lấy dc tỷ lệ width / height của thẻ Grid.

Tương tự như vậy ta có thể sử dụng property này cho các thẻ UI khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *