Sử dụng (+) để outer join bảng trong Oracle SQL

Giả sử ta có 2 bảng với dữ liệu như sau

Bây giờ ta sẽ lấy dữ liệu của bảng emp left join với bảng dept. Cách viết thông thường như sau:

Với cách viết sử dụng (+) trong oracle DB

※ Lợi ích của việc sử dụng (+) khi viết query outer join đó là ko cần quan tâm thứ tự bảng. Ví dụ khi muốn bảng dept left join với emp (tương đương với emp right outer join với dept) thì ta chỉ cần đổi (+) sang vế trái (a.dept_id (+) = b.dept_id).

※Một ưu điểm nữa là khi outer join nhiều bảng với nhau sẽ viết nhanh hơn so với cách viết thông thường.

※Nhược điểm của cách viết này là không tường minh. Khi chưa quen sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa left join và right join

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *