SQL Server lỗi khi dùng mệnh đề IN với số

Khi query trong SQL Server với mệnh đề IN có chứa chuỗi rỗng (” hoặc ‘ ‘) nếu đối tượng tìm kiếm trong mệnh đề IN là số thì sẽ map với 0.

Ví dụ: có bảng dữ liệu Animal như sau

IdName
0Chó
1Mèo
2

Nếu dùng query: SELECT * FROM Animal WHERE Id IN (”) hoặc SELECT * FROM Animal WHERE Id IN (‘ ‘) kết quả trả về sẽ là record có Id là 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *