Sensitive collation trong cơ sở dữ liệu

Khi tạo cơ sở dữ liệu mới mọi người thường không chú ý đến loại collation. Mặc định collation khi không được set thường sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường (ví dụ như SQL Server). Khi đấy nếu có 1 bảng cơ sở dữ liệu Product như sau

NameCode
Product1dffdf
Product212544

Nếu dùng query Select * From Product WHERE Name = “product2” hoặc Select * From Product WHERE Name = “proDuCt2” kết quả trả về đều sẽ chứa record Product2.

Collation phân biệt chữ hoa chữ thường và chấp nhận tiếng nhật: Japanese_cs_as

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *