Chạy ứng dụng với quyền admin khi khởi động

1. Quyền admin

Khi bắt đầu chạy 1 ứng dụng bằng click chuột vào file exe nếu ứng dụng yêu cầu quyền admin sẽ có popup hiển thị để xác nhận.

2. Chạy app khi khởi động window

Thông thường khi muốn app chạy ngay khi window vừa khởi động xong chúng ta thường tạo file shortcut rồi để vào thư mục startup là xong.

Tuy nhiên cách này chỉ được với những ứng dụng không yêu cầu quyền admin. Nếu set ứng dụng luôn chạy với quyền admin rồi tạo shortcut như trên thì ứng dụng sẽ không chạy khi window khởi động

3. Chạy app khi khởi động window với quyền admin

Sử dụng task schedule có thể chạy app mỗi khi window khởi động hoặc user logon và nhiều setting khác.

Có thể set quyền admin để chạy app mà không hiện dialog yêu cầu xác nhận

  • Start -> task schedule
  • chọn create task(タスクの作成) ở ô bên phải phía trên
  • Trong tab general check vào ô Run with highest privileges (最上位の特権で実行する) và điền tên task tùy ý
  • Chuyển sang tab trigger (トリガー) trong phần start task chọn when the computer starts => OK
  • Chuyển qua tab Action. Chọn đường dẫn đến file exe của app cần chạy. OK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *