Các cặp từ tiếng nhật đồng âm và cách đọc P1


màu đỏ

cặn bẩn

mùa thu
空き
Chỗ trống

ác
灰汁
váng, bọt

buổi sáng

gai, đay
大字
thường có trong địa chỉ

vết thâm, vết nám

cây lau, sậy

chân

mưa

kẹo, kẹo ngậm

hạt kê

bong bóng, bọt

以下
dưới đây, sau đây
烏賊
cá mực, mực ống

hơi thở
生きがい
lẽ sống
意志
ý chí

hòn đá
維持
duy trì
意地
tâm địa, tâm hồn
射る
bắn trúng
要る
cần thiết
飼う
nuôi động vật
買う
mua
牡蠣
con sò, hàu

Quả hồng
菓子
kẹo

cho mượn, cho vay

số một
位置
vị trí

vai

khuôn, mẫu, kiểu
価値
giá trị
勝ち
thắng
下部
phần dưới, bên dưới

cổ phiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *